Wzrost mobilności na rynku pracy
20-07-2015

W ubiegłym roku w Polsce, co piąta zatrudniona osoba, zmieniła pracodawcę. Z badań wynika, że osoby zatrudnione zmieniają pracodawcę do dwa lata. Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać przede wszystkim w tym, że na rynek pracy wchodzi pokolenie, które jest dużo bardziej mobilne niż jeszcze dekadę temu, a już zupełnie bardziej skore do zmian niż pokolenie ich rodziców.  Obecnie osoby zatrudnione na umowy czasowe, zmieniają pracę, w przypadku, gdy pojawia się szansa zatrudnienia na umowę o pracę. Ponownie w nowej pracy, gdy nie ma możliwości awansu, czy podwyżki po pewnym okresie następuje zmiana pracodawcy.

 

W badaniach rynku pracy specjalizuje się Randstad Award. Badania przeprowadzone w 2014 roku dowiodły, że wśród 9 tys. osób uczestniczących w badaniach, aż 21% w ciągu poprzedzającego roku dokonało zmiany pracodawcy. Najważniejszym czynnikiem motywującym zmianę pracodawcy było poszukiwanie lepszego wynagrodzenia. Coraz częstszym motywem zmiany miejsca pracy jest brak możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także brak równowagi między pracą i życiem prywatnym, wśród motywatorów zmian pojawiał się również brak uznania i nagród.

 

Na całym świecie można zaobserwować rosnącą rotację pracowników. Pracownicy są coraz bardziej świadomi swojej wartości i bardziej odważni w swoich postępowaniach i zmianie pracy. To z kolei jest bardzo dużym wyzwaniem dla pracodawców.

 

Z badań przeprowadzonych przez GP Pepople, wynika, że niemal połowa ankietowanych zmienia pracę średnio co dwa lata. W takim czasie formalności i czynniki społeczne odejścia z przedsiębiorstwa są najłatwiejsze. Te same badania pokazują, że znalezienie nowej pracy zajmuje około miesiąca. Zdarza się, że pracownicy przez dekady pracują u jednego pracodawcy, ale jest to to coraz rzadsze zjawisko. Rotacja pracowników dotyczy właściwie wszystkich stanowisk. Zarówno szeregowych pracowników, jak również stanowisk bardziej prestiżowych.

 

Randstad Award przeprowadziło badania dotyczące opinii Polaków odnośnie najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności pracodawcy. Oczywiście najważniejszym elementem zatrudniania od zawsze jest wysokie wynagrodzenie. Jednak coraz większego znaczenia nabierają również bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazna atmosfera w pracy. Na dalszych miejscach respondenci wskazali stabilną sytuację finansową firmy – znaczenie tego czynnika z roku na rok zmniejsza się. Zwiększa się natomiast potrzeba równowagi życia zawodowego i prywatnego. Jeszcze w 2013 roku tak zwany work-life balansce liczył się dla 30% ankietowanych, a obecnie liczy się już dla ponad 40%. Coraz więcej Polaków zwraca również uwagę na dogodną lokalizację miejsca pracy, przede wszystkim zaś na czas dojazdu. Pracownicy zwiększają atrakcyjność swoich przedsiębiorstw poprzez wsparcie równowagi życia zawodowego i prywatnego, a także poprzez wsparcie rozwoju – kariery zawodowej i inspiracji w pracy.

 

Wybór pracodawcy i kryteria, jakimi kierują się pracownicy jest w dużej mierze uzależniony od wieku pracownika. Starsi pracownicy są mniej mobilni częściej zwracają uwagę na takie czynniki jak stabilność finansowa firmy oraz stabilność zatrudnienia. Dla młodszych pracowników większe znaczenia mają inspirujące zajęcia, korzystanie z najnowszych technologii, elastyczne godziny pracy i perspektywa międzynarodowej kariery.

 

Dla Polaków najbardziej atrakcyjne są duże firmy, gdzie według badanych możliwe jest połączenie wszystkich czynników, które są dla nich ważne i przyczyniają się do work-life balance.