Praca w Unii Europejskiej co raz bardziej zachęca do emigracji.
22-04-2015

Wyjazdy za granicę o charakterze zarobkowym stały się niemal naturalną formą podejmowania zatrudnienia. Co raz więcej Polaków emigruje, lub choćby rozważa wyjazd. Nic dziwnego – okazuje się, bowiem, ze praca w Polsce jest około trzy razy mniej płatna niż w innych państwach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku średnie wynagrodzenie w UE za godzinę kształtowało się na poziomie 24,6 euro, w państwach strefy euro nawet 29,2 euro. Średnie wynagrodzenie za godzinę w Polsce to zaledwie 8,4 euro.  

Europejski Urząd Statystyczny podaje, że przeciętnie Polak otrzymuje płace na poziomie 6,8 euro za godzinę, natomiast w innych państwach Unii 18,6 euro, zaś w strefie euro 21,6 euro za godzinę. W tym przypadku na płacę składa się ogólne produktywność, wydajność pracy, ale także wszelkie koszty pracy, na które składają się między innymi składki na ubezpieczenie społeczne. W efekcie PKB za przepracowaną godzinę w Polsce jest trzy razy niższe niż średnia unijna. Wszystkie pozapłacowe koszty pracy w Polsce wynoszą 18,7 procent kosztów pracy, tymczasem średnia dla Unii kształtuje się na poziomie 24,4 procent. Okazuje się, że wbrew powszechnej opinii koszty pracy są niższe niż w innych państwach Unii.

Z powyższych analiz wysuwa się oczywisty dla wielu obraz polskiego ryku pracy. Niskie wynagrodzenie wpływa na ruchy emigracyjne w kraju, natomiast relatywnie niskie koszty pracy przyciągają do Polski zagranicznych inwestorów. Jednak społecznie zauważalna jest pierwsza tendencja, na dowód czego na emigracje zarobkową udało się już 2,2 mln Polaków.