Najwyższa jakość pracy
29-09-2015

W Europie prowadzone są badania odnośnie rynku pracy i jakości życia pracowników. Według unijnej oceny rynku pracy i zadowolenie pracowników najlepsza sytuacja panuje w przemyśle chemicznym, spółkach komunalnych i branży ubezpieczeń i banków. Z kolei w najgorsza sytuacja jest w działach administracyjnych i branży rolno – spożywczej.

Bankowość i branża informatyczna ciągle charakteryzują się najwyższą, jakością zatrudnienia. Jednak całościowa ocena rynku pokazuje, że najlepiej pod względem zatrudnienia wypada przemysł chemiczny. Badania przeprowadzone zostały przez Europejski Fundusz na rzecz poprawy warunków życia i pracy w krajach Unii.

Dysproporcje w ocenie rynku IT i rynku chemicznego wynika przede wszystkim z faktu, że w przypadku specjalistów z branży IT nie wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednio wysokie kwalifikacje i są odpowiednio dobrze opłacani. W branży chemicznej natomiast statystyczny pracownik ma najlepsze warunki pracy. Wnioski te są oparte o cztery podstawowe wskaźniki: wysokość miesięcznych zarobków, stabilność zatrudnienia i perspektywa awansu, jakość czasu pracy (przez co rozumie się równowagę miedzy czasem pracy, a życiem prywatnym), a także jakość środowiska pracy (atmosfera, intensywność pracy, możliwość rozwoju zawodowego).

Kolejne miejsce zajęły spółki o charakterze komunalnym, a więc (energetyczne, ciepłownicze) sektor bankowy i sektor ubezpieczeń. Na dalszych miejscach pod względem, jakości zatrudniania znalazły się rynek nieruchomości i usługi prawnicze. Zbieżne z unijnymi wynikami badań są także wyniki badań dotyczące polskiego rynku pracy. Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń 2014 wskazują, że najwyższe średnie zarobki w roku 2014 były w sektorze bankowych mediana wynagrodzeń wyniosła 5,5 tys. zł brutto, w sektorze ubezpieczeń 5 tysięcy brutto, natomiast w sektorze energetyki i ciepłownictwa 4,8 tys. brutto. Polskie badania wynagrodzeń nie uwzględniały rynku chemicznego.

Najwyżej wynagrodzenia w Polsce odnotowano w branży IT – średnio 6 tys. brutto. Sektor ten w oparciu o badania eurolandu nie wypada najwyżej, podobnie jak sektor telekomunikacyjny i media, które plasują się jednak wysoko pod względem, jakości zatrudnienia. Jakość pracy jest znacznie wyższa niż w branżach rolno – spożywczych, tekstylnych, odzieżowych, transportowych, czy logistycznych, a także w sektorze administracji.

W raporcie Eurofound, jedna piąta zatrudnionych pracowników, ma pracę niskiej jakości, nie tylko pod względem wynagrodzenia, ale praca jest dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Z niską, jakością pracy wlicza się również takie kwestie jak słaba kontrola pracy, umowy śmieciowe, podwyższone ryzyko wypadków, nikłe perspektywy rozwoju zawodowego i awansu. W przypadku zatrudnieniowych na stanowiskach charakteryzujących się niską, jakością pracy istnieje duże ryzyko negatywnego wpływu pracy na zdrowie i poważne ryzyko, że pracownicy ci nie będą mogli wykonywać swojej pracy do 67 – tego roku życia. W konsekwencji mogą przedwcześnie wypaść z rynku pracy. Eurofoud przychodzi z pomogą i rozwiązaniem dla osób pracujących na stanowiskach niskiej jakości pracy. Część obowiązków mogą zostać zautomatyzowana dodatkowo można wprowadzić pakiety ochronne, tak by starsi pracownicy nie wykonywali wszystkich zadań.