Jak zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia
24-11-2015

Osoby starające się o pracę powinny dążyć do sposobności, aby osoby rekrutujące usłyszały głos aplikanta. Badania przeprowadzone na Universisty of Chicago Booth School  dowiodły, że głos osób, których rekruterzy wcześniej usłyszeli, sprawia, że kompetencje osób są oceniane wyżej.                              

Profesor Nicholas Epley i doktorantka Juliana Schroeder dowiedli, że przypadkowe osoby, jak również osoby profesjonalnie zajmujące się rekrutacją pracowników wyżej oceniają kwalifikacje – kompetencje i inteligencję osób, których wcześniej usłyszeli. W tym przypadku nie oceniano treści przekazu, gdyż ocenie podlegał list motywacyjny kandydatów. Niektóre listy były czytane po wcześniejszej rozmowie z kandydatem inne bez. Okazuje się, że po wcześniejszej rozmowie kandydat był oceniany lepiej, jako bardziej inteligentny i kompetentny. Jeżeli kandydat starający się o pracę zostanie usłyszany w dosłownym tego słowa znaczeniu to ma większe szanse na znalezienie pracy.

 W przeprowadzonym badaniu nie oceniano jakości głosu kandydata. Nie wiadomo, zatem czy kandydaci z tak zwanym radiowym głosem mieli większe szanse na znalezienie pracy niż kandydaci z irytującą barwą głosu. Na podstawie wyników eksperymentu jednoznacznie widać, że kandydaci aplikujący na stanowisko w firmie powinni dać się usłyszeć rekruterom, ponieważ znacznie wzrasta prawdopodobieństwo ich zatrudnienia.

Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, że aplikanci starają się dotrzeć do pracodawcy i jego rekruterów. Jeżeli numerów telefonów nie ma na stronach internetowych to można do nich dotrzeć prze centralę firmy. Rozmowa telefoniczna może dotyczyć jedynie przedstawienia się, może się też sprowadzać jedynie do pozostawienia wiadomości głosowej. Takie działanie może świadczyć przede wszystkim o determinacji pracownika. Jeżeli kandydat nie zamierza niepokoić pracodawcy w ciągu dnia, to można jedynie pozostawić wiadomość głosową po pracy. Okazuje się również, że wiadomości wideo nie mają takiej siły przekonywania jak wiadomości głosowe.

Filmy załączone do prezentacji nie mają również tak dużego znaczenia dla aplikanta. Modne Video CV nie sprawdza się więc w praktyce. Takie CV nie są bardziej atrakcyjne i nie mają większego znaczenia dla pracodawcy. Profesor Epley upatruje powód takiego stanu rzeczy w stwierdzeniu, że głosu nie można zmienić tak łatwo jak wyglądu.