Doradztwo zawodowe w szkołach
11-09-2015

Coraz więcej szkół w Polsce zatrudnia doradców zawodowych.

Szkoły ze swoim programem nauczania nie zawsze odpowiadają sytuacji na rynku pracy i zmianom, jakie na nim następują. Przedsiębiorcy niezbyt chętnie pomagają szkołom w rozwijaniu doradztwa zawodowego i działalności edukacyjnej. Dyrektorzy szkół i rodzice uczniów coraz częściej mówią o tym, że edukacja byłaby bardziej efektywna i dopasowana do rynku pracy, gdyby były ustawowe zapisy w programie szkolnym o doradztwie zawodowym w szkołach. Jeżeli stworzono by odpowiednie zapisy to zwiększyłaby się elastyczność edukacji oraz wydatki na doradztwo personalne i zawodowe.

 Zwiększenie wydatków na doradztwo, zainteresowanie rodziców i przedsiębiorców, a także stworzenie odpowiednich zapisów w podstawie programowej. Te czynniki są kluczowe z punktu widzenia zwiększenia efektywności szkolnictwa i dopasowania kształcenia do zapotrzebowania występującego na rynku pracy.

 Nie wszystkie szkoły ponadpodstawowe korzystają z doradztwa zawodowego. W Polsce, w co siódmej szkole zatrudnione są osoby, które pomagają uczniom w wyborze dalszego kształcenia, bądź rozpoczęciu kariery zawodowej. W pozostałych szkołach takim doradztwem zajmują się nauczyciele, którzy często nie są kompetentni w danej dziedzinie. Ponadto bywa tak, ze jest to kolejny obszar działań, jaki jest im dodany. W konsekwencji ich doradztwo nie jest efektywne.