Aktualności

Osoby starające się o pracę powinny dążyć do sposobności, aby osoby rekrutujące usłyszały głos aplikanta. Badania przeprowadzone na Universisty of Chicago Booth School  dowiodły, że głos osób, których rekruterzy wcześniej usłyszeli, sprawia, że kompetencje osób są oceniane wyżej.             ...
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w świetle zmian demograficznych staję się coraz ważniejszą kwestią. W tym też celu regionalne programy operacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymają z Unii europejskiej prawie pół miliona euro, co w przeliczeniu wyniesie ok. dwóch miliardów złotych. Dodatkowo na ten cel zostaną przeznaczone fund...
W Europie prowadzone są badania odnośnie rynku pracy i jakości życia pracowników. Według unijnej oceny rynku pracy i zadowolenie pracowników najlepsza sytuacja panuje w przemyśle chemicznym, spółkach komunalnych i branży ubezpieczeń i banków. Z kolei w najgorsza sytuacja jest w działach administracyjnych i branży rolno – spożywczej. Bankowość i bra...
Coraz więcej szkół w Polsce zatrudnia doradców zawodowych. Szkoły ze swoim programem nauczania nie zawsze odpowiadają sytuacji na rynku pracy i zmianom, jakie na nim następują. Przedsiębiorcy niezbyt chętnie pomagają szkołom w rozwijaniu doradztwa zawodowego i działalności edukacyjnej. Dyrektorzy szkół i rodzice uczniów coraz częściej mówią o t...
W ubiegłym roku w Polsce, co piąta zatrudniona osoba, zmieniła pracodawcę. Z badań wynika, że osoby zatrudnione zmieniają pracodawcę do dwa lata. Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać przede wszystkim w tym, że na rynek pracy wchodzi pokolenie, które jest dużo bardziej mobilne niż jeszcze dekadę temu, a już zupełnie bardziej skore do zmian niż pokolenie ich rodz...
Liczba ofert na rynku pracy jest na tyle duża, że bezrobocie praktycznie powinno zostać wyeliminowane, tymczasem jest dokładnie odwrotnie, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Źródło takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku kwalifikacji, okazuje się, że są coraz poważniejsze wyzwania światowej gospodarki.   Adecco we współpracy z Singapurskim Instytutem ...
Portal rynekpracy.pl przeprowadził badania na odnośnie legalności podejmowanej pracy w Polsce. Wyniki bada były zaskakujące, bowiem 41% Polaków podejmowało pracę w na wpół legalnie, bądź tylko w szarej stresie. Okazuje się, że większość stawała przed wyborem albo praca nielegalna, albo jej brak. Wybór niestety staje się oczywisty. W większości, bo aż w 60% przypadków to...
Wyjazdy za granicę o charakterze zarobkowym stały się niemal naturalną formą podejmowania zatrudnienia. Co raz więcej Polaków emigruje, lub choćby rozważa wyjazd. Nic dziwnego – okazuje się, bowiem, ze praca w Polsce jest około trzy razy mniej płatna niż w innych państwach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku średnie wynagrodzenie w UE za godzinę kształtowało się na p...
Integracja europejska postępuje na wielu płaszczyznach zarówno gospodarczych jak i społecznych. Jednym z celów integracji było stworzenie możliwości wolnego przepływu towarów i usług, osób i kapitału. Wiele z postulatów udało się zrealizować. Wolny przepływ towarów i usług był możliwy już w Obywatele unii mogą swobodnie podróżowa...